лечение психични разстройства

Лечение на психични разстройства

АНТИПСИХОТИЦИ КОНВЕНЦИОНАЛНИ АНТИПСИХОТИЦИ (НЕВРОЛЕПТИЦИ) В.Миланова, К. Миланов Настоящето изложение е от статия за GP NEWS,препечатана тук, със съкращения и частични промени, направени от К.Миланов. Историческибележки Откриванена хлорпромазина. През 1951 г. младият хирург-анестезиолог отфренските военно-морски сили, …

Read More