Кататонна шизофрения

катонна шизофрения

Кататонната шизофрения се проявява с двигателна неподвижност (ступор), включваща симптома восъчна гъвкавост. При този симптом, ръката оставена в определена поза, включително когато тази поза е неудобна за пациента, продължава да стои за неопределено време. Кататонната шизофрения се проявява и с много силно изявена двигателна активност, изразена в много висока степен, при която се  извършват безцелни движения, които не се повлияват от външни стимули.

Друга проява на кататонната промяна се  изразява в много силно изразен негативизъм, недостатъчно мотивиран, като определена поза не се повлиява от  всички покани или опити отвън. Болните с кататонна шизофрения остават в странни, причудливи и неудобни пози и то за дълъг период от време. Болните с кататонна шизофрения често не говорят, симптом известен като мутизъм. Болните с кататонна шизофрения често извършват сетреотипии (повтарящи се едни и същи движения), маниерност или гримасничене. В някои пациенти кататонният ступор преминава в кататонна възбуда и обратно.

Понастоящем, за разлика от миналото, кататонната шизофрения се среща много по-рядко, вероятно поради приложението на съвременните антипсихотични средства.