Weight Loss Program
 
 
Home Шизофрения

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Шизофрения
1 Шизофрения. Съвременна психиатрия.
2 Шизофрения симптоми, шизофренни симптоми. Халюцинации - Чуване на шум, думи и разговор, усещане на пълзене по кожата и протичане на ток по тялото, неприятна миризма и лош вкус на храната
3 Шизофрения симптоми, шизофренни симптоми. Налудности, неверни мисли, изкривени мисли - Мисли за преследване от държавни органи, съседи, колеги, близки. Мисли, че части от тялото са грозни, уродливи. Мисли, че е надарен с необикновени способности
4 Шизофрения симптоми, шизофренни симптоми. Негативна симптоматика - Значително снижено настроение, емоции, афект, установени чрез невербална комуникация: налице са бедна мимика и жестове, беден очен контакт с околните, говор без модулация.
5 Шизофрения симптоми, шизофренни симптоми. Разкъсаност, фрагментираност или обърканост (дезорганизираност) в мисленето и поведението - нелогично мислене. Изравнени (нивелирани) и несъответни афект и емоции. При тъжни неща болните се смеят.
6 Шизофрения симптоми, шизофренни симптоми. Кататонен ступор и кататотнна възбуда - Неподвижност (ступор и восъчна гъвкавост) и странни пози, много движения, негативизъм, маниерност, повторения на движения и грамасничене.
7 Субтипове (форми) на шизофренията - Параноидна шизофрения, хебефренна шизофрения, кататонна шизофрения, проста шизофрения, резидуална шизофрения, неидентифицирана шизофрения.
8 Параноидна шизофрения, параноидна форма на шизофренията, параноиден синдром, параноидни симптоми, параноиден пристъп, параноидни налудности, параноидно мислене, параноидно състояние, параноидно разстройство
9 Хебефренна (дезорганизирана) шизофрения - Разкъсано мислене. Променени движения, странни пози, усилена двигателна активност, повтаряне на движенията, несъответни емоции и афект. Гримасничене. Смеене и кискане , занемарена лична хигиена, глупаво поведение
10 Кататонна шизофрения - Двигателна неподвижност, ступор, странни пози. Силна двигателна възбуда, хаотични разрушителни и неразбиаеми действия. Повтарящи се безсмислени действия, маниерност, гримасничене и повтаряне на думи
11 Резидуална шизофрения
12 Недиференцирана шизофрения
13 Проста шизофрения - Бавно и постепенно начало на психичното разстройство. Липсват налудни мисли и халюцинации
14 Стадии (фази) от протичането на шизофренията - Продромална, активна и резидуална фаза. Трудно забележимо развитие на болестта, при бавно начало. Постепенно засилване на самоизолацията, странни идеи, променена реч, странни пози, безинициативност
15 Лечение на шизофренията - Типични и атипични антипсихотици. Лепонекс, рисполепт, зипрекса, сердолект, зелдокс, солиан, абилифай, халдол депо, флуанксол депо, модитен депо, рисполепт конста. Странични ефекти на антипсихотиците. Психотерапия и социотерапия