Weight Loss Program
 
 
Home Лечение на психични разстройства

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Лечение на психични разстройства
1 Лепонекс
2 Конвенционални антипсихотици (невролептици)
3 Атипични антипсихотици
4 Шизофрения и антипсихотици, някои проблеми и перспективи
5 Някои особености в лечението на психичните разстройства, които са от значение за добрия резултат от терапията
6 Може ли да се очакват нови лекарства и методи на лечението при психичните заболявания
7 Библиография