Депресия

депресия

1. Депресия – общ преглед
2. Депресия. Голяма депресия. Голям депресивен епизод
3. Депресия. Депресия, с единичен епизод. Голямо депресивно разстройство, с единичен епизод
4. Депресия. Рецидивираща (рекурентна) депресия. Голямо депресивно, рецидивиращо (рекурентно) разстройство
5. Субтипове голяма депресия или голям депресивен епизод, според различни клинични черти
6. Депресия. Психотична депресия. Голяма депресия, с психотични черти. Голям депресивен епизод, с психотични черти
7. Депресия. Меланхолия. Депресия с меланхолни черти. Голям депресивен епизод, с меланхолни черти
8. Депресия. Атипична депресия. Депресия с атипични черти. Голям депресивен епизод, с атипични черти
9. Депресия. Кататонна депресия. Голям депресивен епизод, с кататонни черти
10. Следродилна депресия, депресия след раждане, постпартум депресия. Съвременна психиатрия.
11. Депресия. Сезонна депресия.
12. Депресия. Хронична депресия. Голям депресивен епизод, с черти на хроничност
13 Лечение на депресията