Weight Loss Program
 
 
Home Депресия

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Депресия
1 Депресия - общ преглед. Съвременна психиатрия.
2 Депресия. Голяма депресия. Голям депресивен епизод
3 Депресия. Депресия, с единичен епизод. Голямо депресивно разстройство, с единичен епизод
4 Депресия. Рецидивираща (рекурентна) депресия. Голямо депресивно, рецидивиращо (рекурентно) разстройство
5 Субтипове голяма депресия или голям депресивен епизод, според различни клинични черти
6 Депресия. Психотична депресия. Голяма депресия, с психотични черти. Голям депресивен епизод, с психотични черти
7 Депресия. Меланхолия. Депресия с меланхолни черти. Голям депресивен епизод, с меланхолни черти
8 Депресия. Атипична депресия. Депресия с атипични черти. Голям депресивен епизод, с атипични черти
9 Депресия. Кататонна депресия. Голям депресивен епизод, с кататонни черти
10 Следродилна депресия, депресия след раждане, постпартум депресия. Съвременна психиатрия.
11 Депресия. Сезонна депресия.
12 Депресия. Хронична депресия. Голям депресивен епизод, с черти на хроничност
13 Лечение на депресията