Амигдала

амигдала

Общ преглед

Амигдалата медиира  и контролира емоциите (предимно висши), афекта и мотивацията (чрез неокортекса) и участва в паметта (чрез хипокампа), тя участва в изследването на външната среда, има отношение към стреса (главно чрез хипоталамуса и хипокампа) и към синтеза и секрецията на  хормоните (чрез хипоталамуса) и други. Нарушенията на емоциите,  афекта  и мотивацията при психични заболявания  могат да са свързани с промени в амигдалата.

Структура и функции

Амигдалата (бадема) е структура, разположена между хипоталамуса и хипокампа и е формирана от ядра, свързани помежду си и с други мозъчни области. Базолатералната част, която се състои от   латералното, базолатералното и базалното акцесорно ядро, е свързана с двупосочни снопове аксони с префронталната кора, темпоралният полюс и инсуларната кора. Тази част изпраща фибри към стриатума и кортикомедиалната част на амигдалата и получава вход от предномозъчните системи.

Кортикомедиалната част обхваща централното, медиалното и латералното ядро на олфакториума и ядрото на периамигдалоидната кора. Централното ядро получава входове от олфакториума, постериорния парахипокампален гирус, орбитофронталната кора и инсуларната кора, както и от хипоталамуса, таламуса и мозъчния ствол. В това ядро терминират НА-ергични, ДА-ергични и 5ХТ-ергични неврони. От централното ядро излизат и се проецират аксони към  медиалния хипоталамус, субстанция иномината и мозъчния ствол. Налице са реципрочни връзки на това ядро с ендокринния медиален хипоталамус. Тези многобройни връзки показват централното място на амигдалата и взаимозависимостите  на нейните функции и тези на другите структури, с които тя е свързана. Наличието на над 20 вида невротрансмитери, пептиди и хормони, показват разнообразието на невроните, участващи в различни кръгове, които преминават през това мозъчно образувание.

Амигдалата медиира и/или контролира емоциите, проучва реалността във външната среда, участва в паметовото функциониране и в отговора на стрес и в поддържане на  будността и съня. Тя медиира по-висшите емоции и контролира  по-нисшите емоции, медиирани от хипоталамуса. Амигдалните неврони, които окончават в сензорната неокорова област, мониторират и открояват в тази област стимулите с мотивационно значение, свързани с разпознаването и  експресирането на  социални изяви и емоции, като привързаност, обич, тъга, страх. Латералната амигдала упражнява предимно ексцитаторни, а медиалната – инхибиторни ефекти върху хипоталамуса, като по този начин се повлияват глада, жаждата, гнева и различни хормонални функции. Амигдалата определя емоционално-мотивационните стимули, породени от реалността, чрез   взаимните й връзки с неокортекса и хипокампа. Амигдалата изследва предимно емоционалните черти на реалността, а хипоталамуса мониторира предимно вътрешната хомеостаза. Наличието на кортикотропин освобождаващ хормон в амигдалата сочи включването на тази структура в стреса. Когато амигдалата надделява над неокортекса, тогава  индивидите с нормален  мозък “губят контрол” над самите себе си.