Мозъчна кора

мозъчна кора

Мозъчната кора покрива мозъчните полукълба и е с дебелина 2-4 мм. Коровата повърхност е нагъната, за да се побере в черепната кухина, при което се формират дълбоки бразди, ограждащи изпъкнали гънки или извивки. По-голямата част от кората е скрита в дълбочината на браздите. Гънките са многобройни и съставляват 40% от главния мозък. Кората е сива на цвят, защото  е съставена от сивата материя на клетъчното тяло на невроните. Тази част от  човешкия мозък е предпоставка да се възприема, общува, запомня и да се прилага волята. Тези функции са в основата на съзнанието.

Фиг. 1. Корови дялове (по R. Joseph)

Хоризонтални слоеве.

Новата кора е изградена от шест хоризонтални слоя, като първият е най-външният. Наименованията на слоевете произхождат от вида на невроните, от които се състои съответния слой. Шесте слоя са както следва.

Слой 1, молекулярен слой,

Слой 2, външен грануларен слой,

Слой 3, външен пирамиден слой,

Слой 4, вътрешен грануларен слой,

Слой 5, вътрешен пирамиден слой,

Слой 6, мултиформен слой.

В слой 4 навлизат най вече таламокортикални проекции от специфичните релейни сензорни ядра на таламуса.

От слой 5 пък излизат еферентни моторни импулси от кората.

Фиг. 2. Хоризонтални слоеве в новата кора (по R. Joseph)

Колони. Мини-колони и макро-колони.

Другият строеж на мозъка се състои във вертикално разположение на колони, обхващащи цялата дебелина на кората. Колоните се формират от вертикално  разположени неврони. Колоните са мини-колони и макро-колони.

Мини-колоните в новата кора  са стълбчета от около 80-120 неврона в 6 слоя. Една макро-колона се състои от около 60-80 мини-колони. В новата кора се наброяват около 200 милиона мини-колони. Един входен аксон, произлизащ от таламуса и навлизащ в новата кора, е свързан с до 100-300 мини-колони.

Мини-колоните изграждат новата кора, която е дом на висшите познавателни процеси. Допуска се мини-колоните да са градивните модули на разума.