Междинен мозък

междинен мозък

Структура и функции на междинния мозък. Ретикуларна формация.

Междинният мозък се намира пред средния мозък и между двете полукълба на крайния мозък. Той се състои от зрителни хълмове (таламус), задхълмие (метаталамус), надхълмие (епиталамус), подхълмие (хипоталамус).

Зрителният хълм (таламус), който е чифтно сиво ядро, е по големина и форма колкото гълъбово яйце. В хълмовете има по 40 и повече сетивни ядра.

Задхълмието се състои от две двойки малки възвишения, с големина на оризово зърно. Те са коленчати (геникулатни) тела, две за зрението и две за слуха и са свързани с четирихълмието (коликулите) на средния мозък.

В надхълмието е налице структура, известна като епифиза, която потиска развитието на половите органи и съзряването до пубертета, след което се превръща в глиозно шишарковидно тяло.

Хипофизата извършва хормонална регулация на организма.

Таламусът е най-голямата и най-съществената структура на подкоровите сетивни системи. През таламуса преминават всички аферентни нервни пътища, с изключение на обонятелните. Таламусът, преддверие на мозъчната кора, частично преработва преминаващата през него информация. В таламуса пристигат също коригиращи сигнали от мозъчната кора, те се срещат и си взаимодействат с друга аферентна (пристигаща) информация в таламуса.

Ретикуларната формация е система от мултимодални (различни по функция) неврони, които се свързват помежду си и образуват мрежа. Ретикуларната формация упражнява неспецифично, дифузно активиращо влияние върху възбудимостта на кората, като поддържа състоянието на бодрост. Тази формация активира и потиска ниско лежащите отдели на централната нервна система. Невроните от ретикуларната формация са чувствителни към хормони и психофармакологични лекарства.