Weight Loss Program
 
 
Home Човешкият главен мозък и психичните разстройства

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Човешкият главен мозък и психичните разстройства
1 Основни характеристики на главния мозък
2 Мозъчни структури (образувания), мозъчен ствол: продълговат мозък, Варолиев мост, среден мозък
3 Малък мозък
4 Междинен мозък
5 Хипокамп
6 Амигдала
7 Хипоталамус
8 Базални ганглии
9 Мозъчна кора
10 Първични, вторични и третични (асоциативни) корови полета
11 Мозъчни корови дялове. Челни корови дялове
12 Мозъчни корови дялове. Слепоочни корови дялове
13 Мозъчни корови дялове. Теменни корови дялове
14 Мозъчни корови дялове. Тилни корови дялове
15 Емоции
16 Реч
17 Памет
18 Невропластичност
19 Увреди (нарушения, промени) на главния мозък и на неговите образувания и психични симптоми и психични разстройства. Увреди на корови и подкорови структури и психични симптоми
20 Увреди (нарушения, промени) на главния мозък и на неговите образувания и психични симптоми и психични разстройства. Увреди на корови и подкорови структури и психични разстройства
21 Използвана литература