Weight Loss Program
 
 
Home Смесен епизод

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Печат Е-мейл

По-малка част от пациентите са със смес от манийни и депресивни симптоми по време на определен епизод от разстройството. Тази смес от симптоми е известна като смесен епизод. Интересна е динамиката на клиничната картина – в  определен период пациентът е много разговорлив, енергичен и дори експанзивен, а само минути след това той се облива в сълзи и се оплаква от чувство на безнадежност и желание за суицид.

За да се постави диагноза смесен епизод, според DSM-IV-TR, се изисква манийният епизод и депресивният епизод да са налице в рамките на една седмица. Според другата международна класификация, МКБ-10, за да се приеме смесен епизод се изисква да е налице смес или бързо алтерниране (в рамките на часове) на хипоманийни, манийни и депресивни симптоми, като манийните и депресивните симптоми следва да проминират през повечето верме в период от две седмици.

Пациентите със смесен епизод се лекуват по-трудно, тъй като се изисква лечението да е насочено едновременно  към двата полюса на разстройството на настроението.