депресия

Депресия

1. Депресия – общ преглед 2. Депресия. Голяма депресия. Голям депресивен епизод 3. Депресия. Депресия, с единичен епизод. Голямо депресивно разстройство, с единичен епизод 4. Депресия. Рецидивираща (рекурентна) депресия. Голямо депресивно, рецидивиращо…

Read More
депресия

Депресия – общ преглед

Депресията, заедно с шизофренията, заемат централно място в съвременната психиатрия. Най съществената характериситика на депресията е наличието на понижено  (депресивно) настроение и/или липсата на интерес, радост и удоволствие от повечето неща. В…

Read More