базални ганглии

Базални ганглии

Общ преглед Базалните ганглии (б.г.) са група от подкорови ядра, чиито функции са свързани с движенията, паметта и емоциите и чиито нарушения могат да са от значение за патофизиологията на някои психиатрични разстройства….

Read More
междинен мозък

Междинен мозък

Структура и функции на междинния мозък. Ретикуларна формация. Междинният мозък се намира пред средния мозък и между двете полукълба на крайния мозък. Той се състои от зрителни хълмове (таламус), задхълмие (метаталамус), надхълмие…

Read More
хипокамп

Хипокамп

Общ  преглед Функционирането на хипокампа  е свързано с формирането на краткосрочната памет и нейното преминаване в дългосрочна, използването на паметта, картографско запаметяване на пространството, поддържане на бодърствуването в неокортекса, насочване на вниманието…

Read More
хипоталамус

Хипоталамус

Общ преглед Хипоталамусът е най-примитивната част на лимбичната система, която регулира хомеостазата, като продуцира и секретира редица хормони и генерира екстремен гняв и удоволствие и е свързан с депресията, в чиято патогенеза участва…

Read More
мозъчна кора

Мозъчна кора

Мозъчната кора покрива мозъчните полукълба и е с дебелина 2-4 мм. Коровата повърхност е нагъната, за да се побере в черепната кухина, при което се формират дълбоки бразди, ограждащи изпъкнали гънки или извивки. По-голямата част от кората е…

Read More