шизофренна болест

Мания – симптоми и лечение

Дефиниция на понятието мания. В обичайният говор думата или понятието мания означава силен стремеж към нещо, прекалена страст към нещо, прекален до болезненост стремеж или смешна, странна привичка. В медицината и по-точно в психиатрията…

Read More
биполярно разстройство

Биполярно афективно разстройство, БАР

(В близкото минало и понастоящем в известна степен се приема, че разстройството засяга афектите. Сега, като по-точно определение, се приема, че е нарушено настроението, а не афектите.) Дефиниция на разстройствата на настроението. Разстройствата…

Read More